top of page

Grupa Stretching & Mobility

Publiczna·7 uczestników
Joseph Bennett
Joseph Bennett

Moje Drugo Lice


U mojem omiljenom zagrebačkom kafiću, gdje gotovo svakoga dana pijem kavu, konobarica sa šanka mi ne vjeruje u kakvog se luđaka pretvaram na nastupima mog benda Živo blato. Svim političarima, narodima i javnim osobama s guštom j**** majku, a onda podivljam i bacam se u publiku, kaže Siniša Vuco (46).
Moje Drugo LiceJana's fourth studio album, Ostavi mi drugove (Leave My Friends, 2000), featured the hit songs "Ko visoko leti" (He Who Flies High), "Robinja" (Slave) and the title track. It was followed by her fifth release: Prevare do prevare (Affair After Affair, 2001) had the hit songs "Barabar" (Unison) and "Tuge mi dovoljno" (I've had enough pain).


"Ja sam radila kao konzultantica i on ju je zamolio da im pomognem s nekim projektom. Ja nisam taj dan bila slobodna, osim tih sat vremena dok sam kod frizera držala pramenove na glavi. Ona ga je dovela kod moje frizerke tako da mi je rekao da sam mu izgledala kao vanzemaljac. Izašla sam s folijama na glavi i s njima radila taj projekt", ispričala je.


Najčešći slučaj odjave vozila i vraćanja tablica je kod prodaje vozila ako vlasnik i kupac žive na različitim registracionim područjima. Isto, ako se vlasnik preseli u drugo registraciono područje, potrebno je da vrati tablice u svom mestu a u novom mestu dobija nove tablice.


Odjava tablica se vrši i kada vozilo nije više upotrebljivo ili je uništeno, ili ako ne želite da registrujete vozilo. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Vozilo ne bi smelo da se vozi nakon isteka važenja registracione nalepnice. Isto, ako se vozilo ne odjavi, ne bi trebalo da stoji na javnoj površini i da zauzima mesto (npr.na parkingu), jer se tako vlasnik izlaže riziku da plati kaznu.


Takođe, vlasnik može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime odjavi tablice. Potrebno je da sačini pismeno ovlašćenje, gde će naznačiti da ovlašćuje drugo lice da izvrši odjavu i predaju registarskih tablica u njegovo ime (tj.gde će precizirati za koje radnje ga ovlašćuje).


Potrebno je da vlasnik (ili ovlašćeno lice) dođe u policijsku upravu u mestu svog prebivališta uz odgovarajuću dokumentaciju. Važno je napomenuti da, ako odjavu vozila ne vrši vlasnik već lice kojeg on ovlasti, opet se odjava vrši prema mestu gde je prebivalište vlasnika vozila.


Sam postupak odjave je relativno jednostavan. Kada vratite tablice trebalo bi da dobijete registracioni list i poništenu saobraćajnu dozvolu. Tablice ostaju u mup-u, a saobraćajna dozvola će se poništiti i vratiti vama. Podatak o poništenoj saobraćajnoj dozvoli se unosi u IT sistem kod mup-a gde je vozilo odjavljeno.


Kada se kupuje vozilo od vlasnika sa drugog registracionog područja (recimo kupac je iz Beograda a prodavac iz Subotice), tada je obaveza prodavca da najpre odjavi vozilo i vrati tablice u svom mestu. Tek kada se odjavi vozilo u prethodnom registracionom području, novi vlasnik (kupac) će moći da registruje vozilo na svoje ime i da dobije novu saobraćajnu dozvolu.


Kada prodavac odjavi vozilo i vrati tablice trebalo bi da dobije registracioni list i poništenu saobraćajnu dozvolu. Novom vlasniku vozila je dovoljno dati poništenu saobraćajnu dozvolu.


Album pokazuje moje glazbeno sazrijevanje i posložen je tako da se može slušati od početka do kraja', a evo što nam je rekao o aktualnom singlu 'Godine' - 'Godine je jedna potpuno drugačija pjesma od mene. U pitanju je balada, a htio sam album zaokružiti nečim što moja publika još nije čula od mene. Većina pjesama je veselog i plesnog karaktera, no Godine pokazuju i moje drugo lice. Iako sam još mlad, ova pjesma pokazuje koliko sam sazrio kao izvođač '


Oblici ovog glagola u sadašnjem vremenu su: am, is, are. Am se koristi za prvo lice jedinine, is za treće lice jednine, a sa drugo lice jednine i sva lica u množini koristi se are. U prošlom vremenu oblici su: was, were. Was se koristi za prvo i treće lice jednine, a u slučaju kada je subjekat drugo lice jednine ili u množini, koristi se were.


Oblici ovog glagola u sadašnjem vremenu su: have, has. Has se koristi kada je subjekat treće lice jednine, a za ostala lica jednine i množine koristi se have. U prošlom vremenu se korisiti oblik: had za sva lica jednine i množine.


Nadam se da su ti moje lekcije, vežbanja i saveti korisni. Ukoliko ti se dopada moj pristup i želiš da se ozbiljno posvetiš učenju engleskog, predlažem da pogledaš ponudu moje onlajn škole engleskog jezika: klikni ovde da saznaš više o školi >>


Četiri dana nakon spomenute utakmice na Španjolskom trgu okupilo se nekoliko stotina građana Mostara kako bi sudjelovalo na prvim "Čokoladnim neredima" koji su bili reakcija na stalni navijački teror na ulicama Mostara. Tog 22. lipnja 2012. godine neki su mladi ljudi realizirali inicijativu kojom su htjeli pokazati drugačije lice Mostara.


Ima Mostar i dva poprilično ozbiljna glazbena festivala. U njemu djeluje i rock škola koja klince nastoji skloniti s ulice. Od rata na ovamo Mostar je iznjedrio i nekoliko ozbiljnih bendova poput Mostar Sevdah Reuniona, Zostera, Vunenih, Mare, u novije vrijeme i Jogi Popa. Od nedavno Mostar ima i ozbiljan književni festival, Poligon. Iza rata je u Mostaru osnovan i jedan od prvih nezavisnih kulturnih centara u regiji, OKC Abrašević. Nekad je postojao i Mostarski interkulturni festival čijim se slijednikom može smatrati i Street Arts Festival. A sve su to u proteklih dvadeset godina pokrenuli mladi ljudi koji, naprosto, žele živjeti umjesto životariti. Priznat ćete, sve to nije malo ako uzmemo u obzir da dolazi iz grada slučaja.


Međutim, isplatilac ne podnosi prijavu u slučaju kada se primenom odredaba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez plaća u drugoj državi, pod uslovom da u momentu nastanka oporezivog događaja isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je stvarni vlasnik prihoda. Nerezident dokazuje status rezidenta države sa kojom je zaključen UIDO potvrdom o rezidentnosti overenom od strane nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident na obrascu (POR-2) ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen UIDO. Upustvo za podnošenje ove poreske prijave možete pročitati na internet stranici Poreske uprave, www. purs.gov.rs, u delu Pravna lica/Porez na dobit-PDP/Uputstva.


U slučaju kada fizičko lice izdaje u zakup nepokretnost pravnom licu ili preduzetniku, poresku prijavu ne podnosi zakupodavac - fizičko lice, već zakupac -pravno lice ili preduzetnik na obrascu PPP PD. U ovom slučaju su pravno lice ili preduzetnik u obavezi da obračunaju i plate porez po odbitku na prihode od nepokretnosti.Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku možete pročitati na internet stranici Poreske uprave www.purs.gov.rs, u odeljku Objedinjena naplata poreza i doprinosa/Poreski propisi.


Fizičko lice (zakupodavac) koje ostvaruje prihode od izdavanja u zakup sopstvenih nepokretnosti drugom fizičkom licu, obveznik je poreza na prihode od nepokretnosti i podnosi poresku prijavu na Obrascu PP OPO. Stopa poreza na prihode od nepokretnosti iznosi 20%. Poresku osnovicu čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25%, ili za stvarne troškove koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda.


Dobro, možda sam se malo udebljala, ali zima je, valjda je to normalno. Malo sam i posijedila od kad sam kod S došla, ali tko uz nju ne bi dobio koju sijedu. Ono što mi se najviše sviđa kad zurim tako netremice u razna ogledala, to su moje oči koje, kako S kaže, sad sjaje srećom i znatiželjom i taj moj novi stav. Jer sad sam pasica sa svojom kućom i sa svojom zauvijek obitelji. I sa svojim ogledalima.


Pa evo ovako, naš dragi Miro, a čini mi se da je svima to već postalo jasno, samo viče, a kad triba glasat Miro je 99% za, onaj mali, tužni i jadni postotak je protiv, ali sama činjenica da je i dalje uz Vladajuće i uz MOST, otkriva njegovo drugo lice, pravu istinu.


Njegovo, a i moje drago selo ima tri asfaltna puta do centra Sinja i nikako ne stoji ona da je Miro zaslužan za bilo koji metar asfalta ta tri puta, jerbo je naš Miro bio dječarac kad su sva tri puta dovršena.


Sve što je Miro započeo i mislili smo kad je strarta da ćemo mu brzo bit zahvalni na tome, jeste rasvjeta u selu. Znate, onako bilo bi puno lipše i za dicu sigurnije u ova luda vrimena, a pogotovo zimi da se mogu bez straja u prsima doma iz škole vraćat, a i svakom drugom svatu bi bilo lipo tu i tamo prošetati selom, a ne se čim mrak stigne zavući u kuću, pa nek stisne depresija od ovog ludog vrimena, umisto da šetnjom kroz selo istu liče. Ma kako bi onda naš dragi Miro da je ispunija svoje obećanje u stopu pratija sve ove šta nas godinama za nos vuku, obečaju, pa s puta skrenu u nekom drugom smijeru.


Takođe Vas molim da utičete na svoje medije da prestanu sa bezumnim maltretiranjem moje ličnosti, da prestanu da šire laži, klevete i da me optužuju da šaljem te e-mailove. Bilo ko ih je mogao poslati, mogli su napisati apsolutno bilo koje ime; moje ime, vaše ime, vaših roditelja, Putina ili bilo kog drugog, ali to ne daje za pravo da me optužujete za ono što ja nisam učinio.


Pretpostavljam ko je to mogao učiniti, budući da sam javna ličnost i pošto podržavam svoju državu Rusiju, nažalost imam 1000 neprijatelja, posebno među ukrajinskim redovima. Ukrajinci mogu minirati vaše školske zgrade u moje ime.


Drugo lice koje mi stvara probleme je (Aleksandar) Zeković, koji me prije dvije nedjelje počeo napadati iz pogrešnog razloga, iako ga ja uopšte ne poznajem, niti on mene poznaje, nikad se nigdje nismo sreli, ne znamo jedno za drugo, ali prije dvije nedjelje, bez razloga, počeo me napadati, počeo je pisati dopise tužilaštvu, počeo me optuživati za nešto, pokušavajući da upropasti moj život. Mogu zaključiti da ta osoba ne postupa u svoje ime, ne djeluje samoinicijativno, nego ga neko usmjerava i nadzire i govori mu šta da čini. 041b061a72


O grupie

Witaj w grupie! Możesz łączyć się z innymi członkami, otrzym...

użykowników

bottom of page